Styl w LuaLatex-u

Aby móc pisać bezposrednio w systemie texol wystarczy zainstalować styl oraz pliki w lua by móc pisać bezpośrednio w dokumencie lualatex. Do poprawnego działania musimy zainstalować font w formacie .otf

W nagłówku dokumentu powinniśmy zamieścić instrukcję

\usepackage{texol}

Jeśli w dokumencie użyjemy \texolfont to napis zostanie automatycznie zamieniony na poprawną wersję w unicode. Jeśli używamy innych sposobów zapisu możemy ograniczyć zakres działania poprzez użycie nawiasów

{\texolfont To jest przykład}
a tu dalej treść bez modyfikacji

plik stylu oraz plik lua, przykładowy plik w lualatex.

Font dobrze współpracuje ze stylem i skryptem lua.