System zapisywania wyrazów

Zapis wyrazów polega na przypisaniu kolejnym literom grup i numeru w grupie dla każdego znaku.

Alfabet texol

Litery zapisuje się w grupach po siedem znaków:

polskie   texol
m j a t w u k   m j a t w u k
s n z e c i h   s n z e c i h
ś v ź x ń ć q   ś v ź x ń ć q
y b r o d p ł   y b r o d p ł
ę ó f l ż ą g   ę ó f l ż ą g

13 znaków

Alfabet składa się z 13 podstawowych znaków (pięć liter głównych, siedem liter dodatkowych i znak dużej litery) i służy do zapisu wszystkich liter z języka polskiego i trzech dodatkowych łacińskich liter używanych w nazwach obcych.
Litery są złożeniami liter głównych i liter dodatkowych. Zatem litera na lewo od litery 't' to litera 't' oraz odpowiednia litera dodatkowa zapisywana jako jeden znak, tak samo po prawej stronie. Jeśli występujące litery po sobie należą do tej samej grupy wtedy zapisujemy pierwszą literę normalnie a kolejną tylko literę dodatkową.
Duże litery zapisujemy za pomocą kreski poziomej nad literą. (przerywane koła to pozycja gdzie wpisujemy litery główne)

(Na górze litery główne na dole dodatkowe)

Przykład:
Litera 'a' to złączenie litery podstawowej 't' + litera dodatkowa '-1'
a=t + = a.
Litera 'ł' to litera podstawowa 'o' oraz litera '+3'.
Wyraz 'Tak' zapisujemy 'T-1+3' czyli: T Pierwsza litera jest duża.
Wyraz 'góry' zapisujemy 'g-2r-3'. gr
Wyraz 'niebo' zapisujemy 'n +2 0 b 0'. nb

W wyrazie występują dwa takie same znaki '0' (zero), ale oznaczają inną literę.

Wyjątki

Jest kilka wyjątków w ręcznej kaligrafii. Litera dodatkowa '+2' pisana samodzielnie wyglądem przypomina małe 'o'. Litera 'x'+'-3' czyli 'ś' oraz 'v' piszemy inaczej. Litera '-2' pisana samodzielnie jest krótsza.

Na palcach

Istnieje sposób pokazywania liter na palcach obu rąk. Dolna dłoń to sa nasze główne litery, a górna dłoń to nasze litery dodatkowe. Szósta litera akcentowa jest pokazywana za pomoca dwóch lub trzech palców w miejce jednego.